Modelformulier Herroeping

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan
Sieraden Kado Store
Esdoornlaan 64
3224 EN Hellevoetsluis
info@sieradenkadostore.nl

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Besteld op (DD-MM-YYYY):.............................                                    Bestelnummer:..............................................

 

Ontvangen op (DD-MM-YYYY):.............................

 

Naam/Namen consument(en):

 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Adres consument(en):

 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

IBAN Rekeningnummer:...............................................................................................

 

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

 

Datum(DD-MM-YYYY):................................................

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.